Cookies
Patvirtinkite mano pasirinkimus
Leisti visus

Atmesti visus

SanSwiss AG naudojimosi SanSwiss
portalu apsaugos sąlygos

Mes sveikiname Jus prisijungus prie mūsų svetainės.
Prieigos ir naudojimasis šia svetaine yra taikomos šios sąlygos.

Intelektualinės nuosavybės teisės

Visos autorinės ir intelektualinės nuosavybės teisės, tekstai, paveikslėliai ir kiti duomenys, esantys šiame tinklalapyje priklauso SanSwiss AG.

Visas turinys šioje interneto svetainėje, prekės pavadinimai ar logotipai yra SanSwiss AG registruotas prekinis ženklas.


Informaciją iš šios svetainės galima parsisiųsti arba atspausdinta tik privačiam naudojimui. Visos nuosavybės teisės lieka SanSwiss AG. Kopijuoti, atgaminti, keisti, susiejant arba siekiant komercinio panaudojimo be išankstinio rašytinio sutikimo su SanSwiss AG yra draudžiamas.

Prekių pavadinimų netinkamas naudojimas griežtai draudžiamas. Mes primygtinai įspėjame, kad SanSwiss AG intelektinės nuosavybės teisės yra ginamos visomis tarptautinėmis teisinėmis priemonėmis.


Leidimas prieiti prie šios svetainės turinio ir joje esamos informacijos, nereiškia kad SanSwiss AG suteikia jums ar tretiesiems asmenims bet kokias teisėtas autorines teises arba turtines teises.

Nesuteikia garantijų ir neneša atsakomybės

SanSwiss AGE stengiasi užtikrinti kiek galima tikslesnę informaciją šiame puslapyje; Vis dėlto mes neprisiimame tiesiogiai ar netiesiogiai atsakyti arba garantuoti už tikslumą ir išsamią informaciją esančąs šioje svetainėje, mes atsisakome bet kokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, išlaidas, ar kitokį nuostolių kompensavimą, kuris gali būti sukeltas dėl prieigos prie šios svetainės ar naudojimosi ja.


Taip pat SanSwiss AG neįsipareigoja prisiimti jokios atsakomybės už nuostolius, kilusius iš ryšium su virusais, kurie ilgainiui gali pulti jūsų kompiuterines sistemas arba kitomis priemonėms, kai naudojama šio tinklalapio turinys, ieškant arba parsisiunčiant šios svetainės turinį. Turinio atsisiuntimas iš šios svetainės yra pačių jūsų atsakomybė.

Pagal teisiškai nustatytas SanSwiss AG taisykles ir jos atsakingus asmenis atsisakote visų ieškinių dėl žalos atlyginimo susijusių naudojant prieigas prie šios svetainės.

Nuorodos į kitas svetaines

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius arba gali būti atidarytos naudojantis nuorodomis iš kitų svetainių. SanSwiss AG neprisiima atsakomybės už prieinamumą per kitų svetainių turinį ir neatsako už žalą ar nuostolius, kilus naudojantis šiuo turiniu. Nuorodos iš kitų svetainių tarnauja tik lengvesnei prieigai prie šios svetainės.

Teisių ir kompetencijos taikymas

Bet kokie ginčai ar reikalavimai, kurie gali kilti iš naudojimosi šia svetaine yra tyriami ir teikiami Šveicarijos teismui. Balsthal teismui (Solothurn) Šveicarija.

Naudojimosi sąlygų pasikeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti ar koreguoti galimybe naudotis šia svetaine bet kuriuo metu. Šio puslapio versija yra skirta tik peržiūrai. Mes rekomenduojame jums reguliariai lankytis šioje svetainę, kad susipažinti su naudotojo sąlygomis.

Kontaktai

Sanswiss AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Tel: +4162 389 05 10
Fax: +4162 389 01 43

Kompanijos vadyba

Urs Gasser         Olivier Gunther